Natuur en Wadden

De Hocht ligt aan de zeedijk, met gelijk daarachter de Waddenzee. De Waddenzee is een ondiepe zee met zandbanken en platen die bij laag water droogvallen. Het grootste deel van de Waddenzee en van de onbewoonde eilanden zijn natuurreservaten. Het gebied is van internationaal belang omdat het een kraamkamer is voor de Noordzee, een rust-, rui- en voedselgebied voor miljoenen trekvogels, en een broedgebied voor duizenden vogels, zeehonden en vele andere soorten.

De Waddeneilanden Schiermonnikoog en Ameland zijn goed te bereiken. De veerboten vertrekken vanaf Lauwersoog, respectievelijk Holwerd.

De Hocht is ook een goede uitvalsbasis om te gaan wadlopen. Wij kunnen u helpen de juiste gids te vinden.