Wandelen en Fietsen

Op 500 meter afstand van De Hocht bevindt zich het fietsknooppunt 34. Met behulp van de website route.nl kunt u makkelijk wandel en fietstochten uitstippelen. Bijvoorbeeld de fietstocht: Langs de oevers van de Waddenzee en Lauwersmeer.

Met deze route als voorbeeld, combineert u drie hoogtepunten in het Noorden van Friesland: de Waddenzee, Nationaal Park Lauwersmeer en het pittoreske polderlandschap. Dit wordt een tocht om eens lekker uit te waaien in de zilte lucht en om van de rust te genieten. En als het lekker weer is even pootjebaden in de Waddenzee. Nationaal Park Lauwersmeer is een parel aan de Waddenzee. Het uitgestrekte landschap is een eldorado voor vogels, jaarlijks strijken er honderdduizend neer. Steltlopers en eenden zoeken rust en voedsel op het ondiepe water en trekken zich terug langs de oevers, terwijl ganzen en weidevogels de voorkeur geven aan de beschutting van de grazige graslanden. Zeldzamere vogels zoals de roerdomp en het baardmannetje verschuilen zich tussen de rietlanden. Misschien heeft u wel geluk en ziet u hoe de zeearend over de kwelders scheert. Hoe dan ook, vanaf een bankje is het sowieso genieten van het prachtige uitzicht. Al op lange afstand ziet u karakteristieke Friese terpdorpjes aan de horizon liggen als Wierum, Metslawier en Anjum. De meeste terpdorpjes zijn ontstaan in de tijd dat de zee nog over het Friese land kon vloeien. In dit kwelderlandschap ontstonden er verhoging omdat de zee op sommige plekken meer slib achterliet dan op andere. Op plaatsen waar de verhogingen dicht bij elkaar lagen kon een terp worden gebouwd door de tussenliggende laagten op te vullen. Behalve met mooie dorpjes is het Friese landschap bezaaid met (polder-)molens. In Anjum staat Molen de Eendracht, hier is een molenmuseum in gevestigd. Even later ziet u molen De Gans uit 1850 die zijn naam ongetwijfeld te danken heeft aan zijn bemalingsgebied de Ganzenpolder. Boer Martinus Aukes Wierda uit de Guozzepôlle te Ezumazijl liet de molen bouwen. Hoewel de installatie relatief klein is, wist boer Martinus er wel 28 hectare land mee op de voormalige Lauwerszee te winnen.

Maar zo zijn er ook tal van andere mooie fietsroutes te maken!