Omgeving

Natuur en Wadden
De Hocht ligt aan de zeedijk, met gelijk daarachter de Waddenzee. De Waddenzee is een ondiepe zee met zandbanken en platen die bij laag water droogvallen. Het grootste deel van de Waddenzee en van de onbewoonde eilanden zijn natuurreservaten. Het gebied is van internationaal belang omdat het een kraamkamer is voor de Noordzee, een rust-, rui- en voedselgebied voor miljoenen trekvogels, en een broedgebied voor duizenden vogels, zeehonden en vele andere soorten.
De Hocht is ook een goede uitvalsbasis om te gaan wadlopen. Wadloopgidsen:

https://www.wadloop.nl
https://www.wadlopenfriesewad.nl
https://www.wadlopen.net

De Waddeneilanden Schiermonnikoog en Ameland zijn goed te bereiken. De veerboten vertrekken vanaf Lauwersoog (auto 20km; fiets 13km) en Holwerd (auto 15km; fiets 14km)

Nes-Dokkum
Ten noorden van Dokkum, in de gemeente Noardeast-Fryslân, ligt het dorpje Nes. Nes ligt ten noordoosten van Wierum, ten noordoosten van Hantumhuizen, ten noordwesten van Oosternijkerk en ten zuidwesten van Moddergat. Het dorp ontleent zijn naam aan het feit dat er op die plek in de vroege geschiedenis een soort schiereiland was. Nes is van oudsher een land- en tuinbouwdorp en rondom het dorp staan een aantal fraaie, oude boerderijen. In de dorpskern staat een markante bakstenen kerk uit de dertiende eeuw. Nes is een goede uitvalsbasis voor uitstapjes naar Dokkum, Leeuwarden of Groningen, maar ook natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen langs de oevers van de Waddenzee en het Lauwersmeer.
Dokkum is de elfde stad aan de Elfstedenroute en heeft alles in huis: winkels, horeca, musea en kerken. Mede door de aanwijzing als beschermd Stadsgezicht in de vorige eeuw is de oude binnenstad met zeskantige verdedigingswallen zeer goed bewaard gebleven. Evenals enkele woonhuizen met 16e eeuwse gevels, maar er zijn nog veel meer huizen met oudere gedeelten en gevels uit de 17 of latere eeuwen. Vrijwel alle dorpen in de gemeente Noardeast-Fryslân hebben kerkjes uit de 12e of 13e eeuw. Nieuwere kerken uit de 17e of 18e eeuw hebben toch een middeleeuwse toren. Ook is er nog een redelijk aantal Kop-Hals-Romp boerderijen, zoals De Hocht, in goede staat te vinden.

Wandelen en Fietsen
Op 500 meter afstand van De Hocht bevindt zich het fietsknooppunt 34. Met behulp van de website www.route.nl kunt u makkelijk wandel en fietstochten uitstippelen. Bijvoorbeeld de fietstocht: Langs de oevers van de Waddenzee en Lauwersmeer. Met deze route als voorbeeld, combineert u drie hoogtepunten in het Noorden van Friesland: de Waddenzee, Nationaal Park Lauwersmeer en het pittoreske polderlandschap. Dit wordt een tocht om eens lekker uit te waaien in de zilte lucht en om van de rust te genieten. En als het lekker weer is even pootjebaden in de Waddenzee. Nationaal Park Lauwersmeer is een parel aan de Waddenzee. Het uitgestrekte landschap is een eldorado voor vogels, jaarlijks strijken er honderdduizend neer. Steltlopers en eenden zoeken rust en voedsel op het ondiepe water en trekken zich terug langs de oevers, terwijl ganzen en weidevogels de voorkeur geven aan de beschutting van de grazige graslanden. Zeldzamere vogels zoals de roerdomp en het baardmannetje verschuilen zich tussen de rietlanden. Misschien heeft u wel geluk en ziet u hoe de zeearend over de kwelders scheert. Hoe dan ook, vanaf een bankje is het sowieso genieten van het prachtige uitzicht. Al op lange afstand ziet u karakteristieke Friese terpdorpjes aan de horizon liggen als Wierum, Metslawier en Anjum. De meeste terpdorpjes zijn ontstaan in de tijd dat de zee nog over het Friese land kon vloeien. In dit kwelderlandschap ontstonden er verhoging omdat de zee op sommige plekken meer slib achterliet dan op andere. Op plaatsen waar de verhogingen dicht bij elkaar lagen kon een terp worden gebouwd door de tussenliggende laagten op te vullen. Behalve met mooie dorpjes is het Friese landschap bezaaid met (polder-)molens. In Anjum staat Molen de Eendracht, hier is een molenmuseum in gevestigd. Even later ziet u molen De Gans uit 1850 die zijn naam ongetwijfeld te danken heeft aan zijn bemalingsgebied de Ganzenpolder. Boer Martinus Aukes Wierda uit de Guozzepôlle te Ezumazijl liet de molen bouwen. Hoewel de installatie relatief klein is, wist boer Martinus er wel 28 hectare land mee op de voormalige Lauwerszee te winnen. Maar zo zijn er ook tal van andere mooie fietsroutes te maken!